Yritys oppii ja menestyy (YOM) -hanke

| 10.08.2017 -

Hanke pureutuu digitalisaation kasvavaan merkitykseen pk-yritysten liiketoiminnassa. YOM -palvelun yritysyhteyshenkilöt tekevät pohjoissavolaisille yrityksille maksuttomia osaamiskartoituksia, joissa löydetään yhdessä yritysten todelliset tarpeet. Lisäksi hankkeessa räätälöidään alueen yritysten tarpeisiin sopivia koulutuksia edulliseen Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukemaan hintaan.

Lisätietoa palvelusta ja ajankohtaiset koulutukset löytyvät täältä.